Ngicabanga ukuthi abantu baba nomuzwa wokuthi "lo muntu ukuba beze kahle Ukuba," "into engenamsebenzi lena akuyona umuntu"?njengoba enjalo, abantu bokuba khona Yorisoeru kungani kahle ekupheleni, unga...