"Men bu" foydasiz ", bu odam, bo'lish, go'zal kelish" deb his, deb o'ylayman va bu odam emas? kabi, nima uchun bemalol Yorisoeru mavjudligi odamlar, sizga mumkin jon Mate. A jon Mate, bunday sevganlar...