"Ben" yarars?z "Bu ki?inin, Being g?zel gelmek" oldu?unu hissedildi d???nmek ve bu ki?inin de?il mi? gibi, neden rahat?a Yorisoeru varl???ndan insanlar, olabilirsiniz ruh ikizim. Bir ruh ikizi gibi se...