Sa tingin ko ito ay nadama na "ang taong ito na dumating mabuti Ang pagiging," "walang silbi at hindi ito ang tao"?dahil dito, ang mga tao sa pagkakaroon ng Yorisoeru bakit snugly, maari mong soul mat...