Да ли ?е присуство да допуни сво?е душе, ?е сродна душа ?удска, као што ?е осетио и не би требало да буде без. Или осе?а?у негде носталги?а наилази сродну душу, причу ко?а пада у чудном смислу што ?е ...

Сродна душа, за ко?у се каже да ?е повезана са душом из претходног живота, сваки пут састанак у понав?а?у реинкарнаци?а више пута, ?е изградио блиске односе. Због тога, вероватно да ?е наи?и на овом с...

На пример, ?уди ко?и ?убавник се датира?у сада желе да зна?у да ли или не би сродна душа судбине бити много. ?уди ко?и волим сада мислим да смо же?у да жели да буде сродна душа. _к000Д_ _к000Д_ не изл...

Мислим да ?е осетио да ?е "та особа да до?е лепо Бити", "бескористан и то ни?е та особа"? _к000Д_ _к000Д_ као што ?е, ?уди о посто?а?у Иорисоеру зашто удобно, иоу маи сродна душа. Сродну душу, ?е оно ...