Waxaan qabaa waxaa la dareemay in "qof si xunna iman Ahaanshaha," "aan waxtar lahayn oo tani ma aha qofka"?sida, dadka jiritaanka Yorisoeru sababta nalastiko, waxaa laga yaabaa inaad naf saaxiibkiisa....