Ndinofunga zvakanzi sokuti "munhu uyu kuuya zvakanaka Kuva," "asingabatsiri uye ichi hachisi munhu"?sezvo vakadaro, vanhu kuvapo Yorisoeru sei naka ungasazviziva mweya naye. A mweya naye, ndizvo iripo...