Mysl?m, ?e to bolo c?til, ?e "t?to osoba pr?s? pekne By?", "k ni?omu, a to nie je ?lovek"?ako tak?, ?udia o existencii Yorisoeru pre?o pohodlne, m??e spriaznen? du?a. Spriaznen? du?u, je to, ?o existu...