Cechy i wsp?lne punkty bratniej duszy

W powtarzaj?c reinkarnacj?, bratnia dusza, kt?ra zbudowa?a g??boki zwi?zek spe?nione za ka?dym razem jest oczywi?cie istnieje du?e prawdopodobie?stwo, ?e r?wnie? w tym ?wiecie. Zerwali?my Pozna?em wielu ludzi, ale rzecz si? martwi? o to, czy istniej? bratnie dusze w nim.

 

gdy napotka bratni? dusz?, m?wi rzeczy do zapami?tania poczucie, ?e w przeciwie?stwie do innych ludzi. Je?li nie uchwyci? cechy tego uczucia, mo?e to by? r?wnie?, ?e wychodz? na bratni? dusz?, ?e wiele problem?w spe?nione.

 

Wi?c tym razem, pr?bowa?em to cechy i punkt?w wsp?lnych, kt?re czuj? si? bratni? dusz?. Je?li o tym pami?ta?, b?dziesz w stanie piel?gnowa? z?apa? spotkanie bratniej duszy.

 

wsp?lne cechy punktowe i styl bratniej duszy? Kiedy
nadal bratniej duszy i wymiany, istnieje wiele, ?e wpadaj? charakterystycznym znaczeniu. To uczucie jest rzecz? czujesz wsp?lnego kiedy spotka? bratni? dusz?. Rzu?my okiem na jego zawarto??.

 

? ludzie wsparcia pojawia si?, gdy potrzebne

 

na przyk?ad, stoj?c w punkcie zwrotnym w ?yciu, mo?e cierpie? Co Fumo k?dy. Taki czas jest to, co potrzebne jest lud wsparcie i motywacj?. Wsparcie i osoba, kt?ra dokona?a impuls mo?e by? bratni? dusz?. Z drugiej strony, na przyk?ad gdy nie ma k?opot?w ze wszystko idzie dobrze r?wnie?, ?e czasami nie s? przyci?gane uwa?a si?, ?e nie ma wsparcia potrzeba bratniej duszy.

 

? Podczas spotkania, kt?re tam

 

bratnia dusza, co czujesz w pierwszym spotkaniu, czy pami?tam uczucie, takie jak obecnych biegnie od pierwszego posiedzenia etapie, zwane czy tam s? te, kt?re pochodz? z ko?kiem. R?wnie? dlatego, ?e nie czuj? si? jakbym spotka?a si? po raz pierwszy, jest to jedna z cech po raz spotka?em si? z bratni? dusz?. W moim, je?li dobrze pami?tam poczucie, ?e w przeciwie?stwie do czasu spotka? si? z innymi lud?mi, ?e osoba mo?e bratniej duszy. _x00 0D_
? mimo ?e nie ma szczeg?lnego powodu

 

mo?e mie? spok?j umys?u bycia razem, mo?e jako? spok?j umys?u i mie? t? osob?, my?l? Chcia?abym kontynuowa? ca?? drog? tym razem, my?l?, ?e podobne. Bratni? dusz? jest partnerem sp?dzi? ten sam czas w k??ko z tego ?wiata wi?cej staro?ytno?ci. Z tego powodu, powodem jest umys? spokojny i bycia razem nie, wi?c pami?tam poczucie bezpiecze?stwa. Kiedy

 

? s?owa s? wydawane z

 

duszy kolegi ?e uczucie mo?e by? postrzegane na zewn?trz, nawet je?li nie jest s?owo, kt?re mo?e przychodzi poprzez uczucia drugiej strony. Poniewa? jeste? Kizuke g??bokie po??czenie w stosunku do siebie przyci?ga duszy, s?owa, kt?rych nie potrzebujesz. Ponadto, odk?d przeni?s? to nie jest konieczne, aby spr?bowa? odczyta? umys? i ?wiadomo??, ?e mo?emy mie? w naturalnej pozycji bez niemo?liwe.

 

? my?li i

 

zauwa?aj?c je?li odchylenie nie wyst?puje w akcji b?dzie zawsze jak bycie razem, to bratnia dusza, kt?re sp?dzaj? p?ynnie bez pewnych d?ugo?ciach fal zmianowych pow?d i zachowania mog? my?le? o sobie nawzajem. Do kiedy d?ugo?? fali dopasowanie jest moje odczucie jest druga strona te? pomy?la?by tak. Albo nie, z jednej strony, jest to, ?e wzajemnie si? czu? komfortowo.

 

Taka osoba jest zaskakuj?co blisko, aby tam by?
powy?ej, dali?my do cech i wsp?lnych punkt?w, kt?re czuj? bratni? dusz?. Ale nie wiedzia? do tej pory, my?l?, ?e druga strona odczuwalne w ten spos?b nie musieli zamkn?? tylko mo?e. ?e nie przegap tego uczucia, niech starannie piel?gnowa? relacje z drugiej strony.
Wi?c pami?tam poczucie bezpiecze?stwa. Kiedy

 

? s?owa s? wydawane z

 

duszy kolegi ?e uczucie mo?e by? postrzegane na zewn?trz, nawet je?li nie jest s?owo, kt?re mo?e przychodzi poprzez uczucia drugiej strony. Poniewa? jeste? Kizuke g??bokie po??czenie w stosunku do siebie przyci?ga duszy, s?owa, kt?rych nie potrzebujesz. Ponadto, odk?d przeni?s? to nie jest konieczne, aby spr?bowa? odczyta? umys? i ?wiadomo??, ?e mo?emy mie? w naturalnej pozycji bez niemo?liwe.

 

? my?li i

 

zauwa?aj?c je?li odchylenie nie wyst?puje w akcji b?dzie zawsze jak bycie razem, to bratnia dusza, kt?re sp?dzaj? p?ynnie bez pewnych d?ugo?ciach fal zmianowych pow?d i zachowania mog? my?le? o sobie nawzajem. Do kiedy d?ugo?? fali dopasowanie jest moje odczucie jest druga strona te? pomy?la?by tak. Albo nie, z jednej strony, jest to, ?e wzajemnie si? czu? komfortowo.

 

Taka osoba jest zaskakuj?co blisko, aby tam by?
powy?ej, dali?my do cech i wsp?lnych punkt?w, kt?re czuj? bratni? dusz?. Ale nie wiedzia? do tej pory, my?l?, ?e druga strona odczuwalne w ten spos?b nie musieli zamkn?? tylko mo?e. ?e nie przegap tego uczucia, niech starannie piel?gnowa? relacje z drugiej strony.
Wi?c pami?tam poczucie bezpiecze?stwa. Kiedy

 

? s?owa s? wydawane z

 

duszy kolegi ?e uczucie mo?e by? postrzegane na zewn?trz, nawet je?li nie jest s?owo, kt?re mo?e przychodzi poprzez uczucia drugiej strony. Poniewa? jeste? Kizuke g??bokie po??czenie w stosunku do siebie przyci?ga duszy, s?owa, kt?rych nie potrzebujesz. Ponadto, odk?d przeni?s? to nie jest konieczne, aby spr?bowa? odczyta? umys? i ?wiadomo??, ?e mo?emy mie? w naturalnej pozycji bez niemo?liwe.

 

? my?li i

 

zauwa?aj?c je?li odchylenie nie wyst?puje w akcji b?dzie zawsze jak bycie razem, to bratnia dusza, kt?re sp?dzaj? p?ynnie bez pewnych d?ugo?ciach fal zmianowych pow?d i zachowania mog? my?le? o sobie nawzajem. Do kiedy d?ugo?? fali dopasowanie jest moje odczucie jest druga strona te? pomy?la?by tak. Albo nie, z jednej strony, jest to, ?e wzajemnie si? czu? komfortowo.

 

Taka osoba jest zaskakuj?co blisko, aby tam by?
powy?ej, dali?my do cech i wsp?lnych punkt?w, kt?re czuj? bratni? dusz?. Ale nie wiedzia? do tej pory, my?l?, ?e druga strona odczuwalne w ten spos?b nie musieli zamkn?? tylko mo?e. ?e nie przegap tego uczucia, niech starannie piel?gnowa? relacje z drugiej strony.
R?ce by tak my?le?. Albo nie, z jednej strony, jest to, ?e wzajemnie si? czu? komfortowo.

 

Taka osoba jest zaskakuj?co blisko, aby tam by?
powy?ej, dali?my do cech i wsp?lnych punkt?w, kt?re czuj? bratni? dusz?. Ale nie wiedzia? do tej pory, my?l?, ?e druga strona odczuwalne w ten spos?b nie musieli zamkn?? tylko mo?e. ?e nie przegap tego uczucia, niech starannie piel?gnowa? relacje z drugiej strony.
R?ce by tak my?le?. Albo nie, z jednej strony, jest to, ?e wzajemnie si? czu? komfortowo.

 

Taka osoba jest zaskakuj?co blisko, aby tam by?
powy?ej, dali?my do cech i wsp?lnych punkt?w, kt?re czuj? bratni? dusz?. Ale nie wiedzia? do tej pory, my?l?, ?e druga strona odczuwalne w ten spos?b nie musieli zamkn?? tylko mo?e. ?e nie przegap tego uczucia, niech starannie piel?gnowa? relacje z drugiej strony.