Ine ndikuganiza ankaona kuti "munthu uyu kubwera mwabwino Kukhala," "achabechabe ndipo zimenezi si munthu"?monga, anthu kuli Yorisoeru chifukwa snugly, inu mukhoza moyo mwamuna kapena mkazi. A moyo mw...