Ik denk dat men van mening was dat "deze persoon om mooi te komen Being", "nutteloos en dit is niet de persoon"?als zodanig, de mensen van het bestaan ??van Yorisoeru waarom precies, mag u zielsverwan...