Verament I soulmate huwa l-wi?? jew l-g?ajnejn, b?al mole ta 'po?izzjoni huma simili?

Huwa l-pre?enza biex jikkumplimentaw erwie? tag?hom, huwa l-mate ru? tal-bniedem, b?all-feltru u m'g?andhomx ikunu ming?ajr. Jew i?ossu x'imkien nostalgia jiltaqa mate ru?, storja li jaqa 'fi sens stramba ta' tali jew kostanti stabbiliti g?al xi ra?uni u li flimkien huwa spiss jinstema '. Jekk ikun hemm tali persuna, jekk jog??bok jmiss jippruvaw biex ji??ekkja l-karatteristi?i tal-?isem.

 

g?aliex, min?abba li huwa spiss mate ru? li tixba? l-karatteristi?i tal-?isem multa. Jekk ikun hemm punt komuni dwar il-karatteristi?i ta 'dan Pickup lill-korp, huwa dik il-persuna x'aktarx li jkun mate ru?. Jekk sensuously nicely ji?u Xi nies i?ossuhom, jista 'jkun hemm punt komuni tal-?isem tag?hom stess u sorprendenti.

 

tali parti
tkun mate ru? sakemm simili, per e?empju, huwa mate ru? tissejja? jixb?u partijiet tajba, b?al dawn li ?ejjin.

 

? wi??

 

Per e?empju, hemm post li huwa simili g?al parti minn, g?amla g?ajnejn, imnie?er u j?ossu tal-?alq, wkoll, b?all-sinsla, hemm ?afna li huma pjuttost simili meta jitqabblu l-parti biss. Min?abba li mhux li l-wi?? huwa simili g?at-totalit?, huwa diffi?li li wie?ed jifhem ewwel daqqa t'g?ajn, imma jekk inti ti??ekkja l-parti multa, jista 'jkun hemm porzjon li hija sorprendentement simili mal tag?hom stess.

 

? idejn u saqajn tal-forma hija simili

 

Din hija wkoll parti ?g?ira tal-?isem, i?da jidher hemm ukoll li inti huma simili ?afna fil-forma ta 'l-idejn u saqajn. Mhux biss il-forma ?enerali, i?da l-ka? sabet ukoll li biss nixtieq sa l-saba u forma tal-imsiemer, u l-qari tal-palm. Jekk ikun hemm meta inti tista 'ti??ekkja l-idejn u saqajn, jekk jog??bok bil-mezzi kollha jippruvaw meta mqabbla mal tag?hom stess.

 

? mole u huwa l-post

 

istorja stramba ta tben?il, imma jekk g?andek mole jew birthmark inti jew hemmhekk jew madwar l-istess hija l-po?izzjoni, jew il-po?izzjoni tal-simetrija (simetri?i). Dan huwa wkoll jing?ad li g?al mate ru? xulxin re?iprokament tikkonferma l-pre?enza tag?ha, se g?amlet marka ?ara.
_x000 Kif karatteristi?i

 

o?ra D_ ? xag?ar hija simili, jinkludu wkoll li l-kwalit? tax-xag?ar huwa simili. Jidher ukoll, b?all-kulur tax-xag?ar u ebusija, fil-ka? ta 'xag?ar kabo??i inti tista vizzju li tixba?.

 

jkun din il-persuna? U huwa
mate ru? Ejja ji??ekkjaw jekk t?ossok, g?aliex dak xulxin huma attirati b'mod naturali mill-?in a?na sodisfatti, inti tista 'tkun di?? konxju ta' l-parti l-o?ra li hija mate ru? dak i?-?mien. Barra minn hekk, jekk hemm karatteristika f'parti simili g?al dik ta 'tieg?u stess dan i?-?mien li ?ie introdott b?ala korp, huma jemmnu mate ru? hija sa?ansitra aktar b'sa??itha.
karatteristika tal-?isem
, se jkun il-punt li tivverifika li l-persuna hija mate ru? relattivament fa?ilment. Jekk ikun hemm nies li jkunu saru l-poplu u l-arja fjuwil dating issa, jekk issib post li huwa simili g?al tag?hom stess, huwa rakkomandat li inti tmur tie?u ?sieb li ji?u indukrati-relazzjoni ma 'dik il-persuna.