Saya rasa ia merasakan bahawa "orang ini datang dengan baik Sebagai", "sia-sia dan ini bukan orang"?oleh itu, rakyat kewujudan Yorisoeru mengapa dengan selesa, anda boleh pasangan jiwa. A pasangan jiw...