Savyb?s ir bendri ta?kai soul mate

Be kartojant reinkarnacija, siela kapitono, kuris suk?r? giliai santykius susitiko kiekvien? kart?, ?inoma, yra didel? galimyb?, kad taip pat egzistuoja ?iame pasaulyje. Mes suskilo sutikau daug ?moni?, bet dalykas, kad nerimauja, ar yra sielos draugais joje.

 

, kai ji susiduria su gimining? siel?, sako viskas prisiminti ta prasme, kad skirtingai nuo kit? ?moni?. Jei neturite u?fiksuoti t? jausm? funkcijas, tai gali b?ti taip pat, kad nepastebi gimining? siel?, kad daug problem? susitiko.

 

Taigi ?? kart?, a? band?iau ?traukti savybes ir bendruosius dalykus, kurie jau?ia gimining? siel?. Jei pamenate, j?s gal?site puosel?ti sugauti susitikim? su soul mate.

 

bendros ta?k? funkcijos ir jaustis gimining? siel?? Kai
toliau soul mate ir keitimasis ja, ten yra daug, kurie patenka ? skiriam?j? prasme. Tai jausmas yra dalykas, kur? jau?ia bendro, kai jie susitiko gimining? siel?. Leiskite pa?velgti ? jo turin? i?vaizd?.

 

? ?mon?s paramos, kai reikia

 

pavyzd?iui, stovi l??is j?s? gyvenime atrodo, jums gali patirti Kas Fumo kokiu b?du. Toks laikas yra kokie paramos ir padidinti ?moni? reikia. Parama ir asmuo, kuris padar? padidinti gali b?ti sielos draugas. Kita vertus, pavyzd?iui, kai n?ra problem? su viskas taip pat vyksta gerai, kartais, kad yra ne traukia manoma, kad nereikia parama soul mate.

 

? Kai susiduria, kad ten

 

sielos draugas dalykas manote pirmoje susitikimo, ar prisimenate jausm?, pavyzd?iui, dabartin?mis skai?iuojamas nuo pirmojo pos?d?io stadijoje, vadinama arba yra tie, kurie ateina su kai??iu. Be to, kadangi nesinori sutikau pirm? kart?, ji yra viena i? to laiko, a? susitiko su soul mate funkcij?. Mano, jei a? atsimenu ta prasme, kad skirtingai nuo laiko susitikti su kitais ?mon?mis, kad asmuo gali soul mate. _x00 0D_
? nors, kad n?ra ypatingos prie?asties

 

gali b?ti ramyb? proto buvim? kartu, gali ka?kaip ramyb? ir tur?ti ?? ?mog?, manau, a? nor??iau toliau vis? keli? ?? kart?, manau, kad pana?iai. Gimining? siel? yra partneris praleido t? pat? laik?, v?l ir v?l i? ?io daugiau seniausi? laik? pasaulyje. D?l ?ios prie?asties, prie?astis yra protas ramus ir buvimas kartu ne, a? taip atsimenu saugumo jausm?. Kai

 

? ?od?iai praleido su

 

soul mate, kad jausmas gali b?ti vertinamas be, net jei n?ra ?odis, kur? gali ateina per kitos ?alies jausmus. Kadangi esate Kizuke gilus ry?ys viena kitos at?vilgiu traukia sielos, ?od?iai jums nereikia. Be to, kadangi j?s perduota neb?tina bandyti skaityti mintis ir s?mon?, mes galime tur?ti nat?ralaus laikysena be ne?manoma.

 

? mintys ir

 

pastebiu, jei nuokrypis neturi atsirasti veiksmas bus visada patinka b?ti kartu, yra sielos draugas, kad praleisti skland?iai, be ka?koki? prie?as?i? perjungimo bangos ilgio ir elges? galite galvoti apie vienas kit?. Kai Do bangos ilgis tinka mano jausmas, kita ?alis taip pat maniau, kad. Bet tai ne viena vertus, yra tai, kad tarpusavyje yra jaut?si patogiai.

 

Toks asmuo yra steb?tinai arti ten b?ti
pirmiau, dav?me u? funkcij? ir bendr? klausim?, kurie jau?ia gimining? siel?. Ta?iau ne?inojo iki ?iol, manau, kad kita ?alis jau?iamas ?is b?das yra ne tur?ti u?daryti tik galb?t. Kad jums nereikia praleisti, kad jausmas, tegul atid?iai puosel?jo santykius su kita ?alimi.
, Taigi, nepamir?kite saugumo jausm?. Kai

 

? ?od?iai praleido su

 

soul mate, kad jausmas gali b?ti vertinamas be, net jei n?ra ?odis, kur? gali ateina per kitos ?alies jausmus. Kadangi esate Kizuke gilus ry?ys viena kitos at?vilgiu traukia sielos, ?od?iai jums nereikia. Be to, kadangi j?s perduota neb?tina bandyti skaityti mintis ir s?mon?, mes galime tur?ti nat?ralaus laikysena be ne?manoma.

 

? mintys ir

 

pastebiu, jei nuokrypis neturi atsirasti veiksmas bus visada patinka b?ti kartu, yra sielos draugas, kad praleisti skland?iai, be ka?koki? prie?as?i? perjungimo bangos ilgio ir elges? galite galvoti apie vienas kit?. Kai Do bangos ilgis tinka mano jausmas, kita ?alis taip pat maniau, kad. Bet tai ne viena vertus, yra tai, kad tarpusavyje yra jaut?si patogiai.

 

Toks asmuo yra steb?tinai arti ten b?ti
pirmiau, dav?me u? funkcij? ir bendr? klausim?, kurie jau?ia gimining? siel?. Ta?iau ne?inojo iki ?iol, manau, kad kita ?alis jau?iamas ?is b?das yra ne tur?ti u?daryti tik galb?t. Kad jums nereikia praleisti, kad jausmas, tegul atid?iai puosel?jo santykius su kita ?alimi.
, Taigi, nepamir?kite saugumo jausm?. Kai

 

? ?od?iai praleido su

 

soul mate, kad jausmas gali b?ti vertinamas be, net jei n?ra ?odis, kur? gali ateina per kitos ?alies jausmus. Kadangi esate Kizuke gilus ry?ys viena kitos at?vilgiu traukia sielos, ?od?iai jums nereikia. Be to, kadangi j?s perduota neb?tina bandyti skaityti mintis ir s?mon?, mes galime tur?ti nat?ralaus laikysena be ne?manoma.

 

? mintys ir

 

pastebiu, jei nuokrypis neturi atsirasti veiksmas bus visada patinka b?ti kartu, yra sielos draugas, kad praleisti skland?iai, be ka?koki? prie?as?i? perjungimo bangos ilgio ir elges? galite galvoti apie vienas kit?. Kai Do bangos ilgis tinka mano jausmas, kita ?alis taip pat maniau, kad. Bet tai ne viena vertus, yra tai, kad tarpusavyje yra jaut?si patogiai.

 

Toks asmuo yra steb?tinai arti ten b?ti
pirmiau, dav?me u? funkcij? ir bendr? klausim?, kurie jau?ia gimining? siel?. Ta?iau ne?inojo iki ?iol, manau, kad kita ?alis jau?iamas ?is b?das yra ne tur?ti u?daryti tik galb?t. Kad jums nereikia praleisti, kad jausmas, tegul atid?iai puosel?jo santykius su kita ?alimi.
Rankos b?t? taip manau. Bet tai ne viena vertus, yra tai, kad tarpusavyje yra jaut?si patogiai.

 

Toks asmuo yra steb?tinai arti ten b?ti
pirmiau, dav?me u? funkcij? ir bendr? klausim?, kurie jau?ia gimining? siel?. Ta?iau ne?inojo iki ?iol, manau, kad kita ?alis jau?iamas ?is b?das yra ne tur?ti u?daryti tik galb?t. Kad jums nereikia praleisti, kad jausmas, tegul atid?iai puosel?jo santykius su kita ?alimi.
Rankos b?t? taip manau. Bet tai ne viena vertus, yra tai, kad tarpusavyje yra jaut?si patogiai.

 

Toks asmuo yra steb?tinai arti ten b?ti
pirmiau, dav?me u? funkcij? ir bendr? klausim?, kurie jau?ia gimining? siel?. Ta?iau ne?inojo iki ?iol, manau, kad kita ?alis jau?iamas ?is b?das yra ne tur?ti u?daryti tik galb?t. Kad jums nereikia praleisti, kad jausmas, tegul atid?iai puosel?jo santykius su kita ?alimi.