Be kartojant reinkarnacija, siela kapitono, kuris suk?r? giliai santykius susitiko kiekvien? kart?, ?inoma, yra didel? galimyb?, kad taip pat egzistuoja ?iame pasaulyje. Mes suskilo sutikau daug ?moni...

Manau, kad tai buvo manoma, kad "?is asmuo ateiti gra?iai B?damas", "nenaudinga ir tai ne asmuo"?Taigi, i? Yorisoeru egzistavim? ?mon?s, kod?l ji stora prigludusios, jums gali sielos draugas. Gimining...