Soulmate li ku der? y?? How to find ? ?awa ji bo l?kol?nkirina

Soulmate ji ?aren?sa, bo nim?ne, ji ber ku gelek caran li wir hevpar, wek hobbies hev in, tu caran ??roka lihevrasthatina bi h?san? eger Demuke li cih? ji huneran hobby bibih?zin. Ba? e, ez bi kes?n ku congenial eger tu cihek? bi?in hevd?tin?, di heman dem? de ev nay? maneya bib?nin mate can? ne.

 

p?w?st in, ji bo hevd?tin? mate can? e da ku here w? der? ne, ew e ku yek ji her dem? ? li ku location ma. Ji bo nim?ne, heta cih? ku hobby dikarin k?f, ku eger daxwazkiriye ku hevd?tinek?, ew d? cuda ji gi?t original be ??. Berevaj?, wan kes?n ku guman bi ji huneran hobby li b? war? de li rast?, h?san e ku p??iya mate can?.

 

Ev T? gotin ku di encam? de ew durist ku dixwazin ji bo wan bi xwe b?. Eger bi hest?n xwe rastgo bin, ku ne ku mate can? a ji bo xwezay? de hatiye ku, ji bo ev eleqe d?tin dik??ne.

 

mate can? Ma tu ji bo geriyan? Di
, bi rast? ez bawer e bi tu away? ji bo hevd?tin? mate can? heye.

 

? xwe qeb?l

 

Ji bo nim?ne, li ??na ku bi ten? dema ku jiyana min di?e ba?, w? bibe, gelek doz?n ku ew dikarin bibin an bi ?? bi k?r nay?. Di v? r? de, di nav de ji aliy? ney?n? ne bi ten? er?n?, em bi xwe j? qeb?l dikin. Ku riya e z?detir welayetan sax e, ew d? al?kariya cezb a mate can?. Ger tu

 

? ew ? ku

 

bi k?r nay? niha bi jan ji bo zeviyek berfire ya n??an bide, ku b? guman gelek caran ji hi?? xwe de ji bo ku b?te b?par kirin. L? bel?, bi zeviyek berfire ya view dest? dibirim yek gavek ji y?n ku rew?, ev hatiye ku xuya dike ? v? b?yer? j? KDP'? ji bo lead next. derfet?n cuda hatine xuya eger da, div? tu terc?h?n gelek ji r? d?tina r?ve ji niha ? p? ve.
zelal bi w?ney?
? _x000 soulmate D_
bo mate can?, ku ew dixwaze ji bo hevd?tin?, ? w?neyek ba?itir taybet? ? zelal, t? gotin ku be dibe ku p??iya me. Gava ku tu derfet?n bi zeviyek berfire ya view expand, ku tu bikarib? bi baldar? negire ji ber ku kes?n n?z?k? zelal bi images in li w? der? be.

 

?

 

free ku pour ev?n? ye caran ji ti?t?n difikirin ten? li qezenc? ? windab?na, ji bo ?i ew an w? di de muxal?fan e, ko tu m?ldar? bifikire, eger min di de muxal?fan bi Vegere ?iqas. L? bel?, ne wisa break-h? ji bo mate can? biqewime ne, div? h?n ji hezkirina azad de birij?nim. Ten? ji aliy? li ser ?i dikarim bikim, ji bo p??? li dijmin? xwe ji bextewar be difikirim, ez bawer im em bi d?rahiya di navbera mate can? n?z?katiya.

 

Tirka ? min bij? gir?ng
z?detir e, l? em d?t?ye ?awa hevd?tin? a mate can?, heta eger di prat?k? de ti ??waz?, p?w?st e ji bo li wir e ? her roj Rashiku xwe bij?n. mate Soul e ji ber ku ev part? din ku dibe di v? can?, eger bij?n, ne ku dev ji bo ku ez di?im can? e, l? can? derfeta k?mtir ji brayet? ? ji bo kes? dik??ne e.

 

derbas her roj bi can ? dil? min dirust bibe, dibe ku tu bi awayek? her? n?z? bo mate can?.
By bifikire, bi d?tina min em bi d?rahiya di navbera mate can? n?z?katiya.

 

Tirka ? min bij? gir?ng
z?detir e, l? em d?t?ye ?awa hevd?tin? a mate can?, heta eger di prat?k? de ti ??waz?, p?w?st e ji bo li wir e ? her roj Rashiku xwe bij?n. mate Soul e ji ber ku ev part? din ku dibe di v? can?, eger bij?n, ne ku dev ji bo ku ez di?im can? e, l? can? derfeta k?mtir ji brayet? ? ji bo kes? dik??ne e.

 

derbas her roj bi can ? dil? min dirust bibe, dibe ku tu bi awayek? her? n?z? bo mate can?.
By bifikire, bi d?tina min em bi d?rahiya di navbera mate can? n?z?katiya.

 

Tirka ? min bij? gir?ng
z?detir e, l? em d?t?ye ?awa hevd?tin? a mate can?, heta eger di prat?k? de ti ??waz?, p?w?st e ji bo li wir e ? her roj Rashiku xwe bij?n. mate Soul e ji ber ku ev part? din ku dibe di v? can?, eger bij?n, ne ku dev ji bo ku ez di?im can? e, l? can? derfeta k?mtir ji brayet? ? ji bo kes? dik??ne e.

 

derbas her roj bi can ? dil? min dirust bibe, dibe ku tu bi awayek? her? n?z? bo mate can?.