Li dubare reincarnation, mate can?, ku ava kiriye, t?kiliya k?r re hevd?tin her dem ?ht?mala bilind, y?n ku di v? dinyay? de j? heye ye b? guman. Em ?ikand up ez gelek ji gel re hevd?tin, l? ti?t? ku ...

Ez wisa difikirim ku ev hest kirin ku "ev kes? ku b? yek?da Being," "b?k?r ? ev e kes? ne"?wisa, kes?n ku ji heb?na Yorisoeru ?ima di p??ek? de, h?n dikarin mate can?. A mate can? e, ?i ku li gellek t...