жандарын толы?тырып болуы, м?ндай ки?з сия?ты адам жаны мате, болып табылады ж?не онсыз болмауы ти?с. Немесе б?р жерде ностальгия осындай немесе ?андай да б?р себептермен ?оныстанды ж?не б?рге болу о?...

Мысалы, танысу жатыр ?уес?ой адам ?аз?р та?дыр жаны мате к?птеген бола ма немесе жо? б?лг?м келед?. Мен ?аз?р жа?сы к?рет?н адамдар, б?з сондай-а? ?з жарын бол?ымыз ?алайды деп ойлаймын., гадания та?д...

Мен пайдасыз ??, б?л адам бола отырып ?дем? кел?п ?, б?л сез?лд? ойлаймын ж?не б?л? т?л?а емес пе?сия?ты, Yorisoeru ?м?р с?ру адамдар неге ны?, с?з жаны мате м?мк?н. Жарын, м?ндай ?уес?ойлары мен дост...