Ot? e si amata mkp?r? obi mate, nd? mmad? nwere ? b?la anya ma na-eche?

Soul mate, b? nke a s?r? na e jik?tara ya na mkp?r? obi si aga nd? na-, oge ? b?la nzuk? ugboro ?l? ?wa ?t?t? ugboro, emeela a n'ezigbo mma. Ya mere, o yiri ka na-ezute na ?wa a d? nn?? elu, ?f?d? nd? wuru a n? mma na-ama zutere, a ga ?f?d? nd? izute site ugbu a.

 

banyere nke a mkp?r? obi ma ? b? nwunye, e nwere ?t?t? ?z? na-agwa b?. Mmet?ta na-aputa ihe n'akparamagwa onwe g? mgbe ? na-na na na onye ah?, ya kwuru na-ab? nk?t? na nd? m ziri Seoul mate. Ke adianade do, ? nwere ike h?r? si d? ka anya na obi na-ad?.

 

mgbe m zutere ya na mkp?r? obi ma ? b? nwunye, m na-ach?gh? ka uche zutere. Na ebe a, any? ga-ele anya na, g?nyere na anya na obi na-ad? ot? e si amata mkp?r? obi mate. Na

 

anya na-agwa ot? mkp?r? obi mate anya site n'ikuku
, G?n? Ka Ha na Olee mata na mkp?r? obi ma ? b? nwunye nwere ike h?r? si anya ma na-eche.

 

? anya gh?tara na

 

ihe at?, ga-ab? na ?t?t? nd? b? nd? nwere ?d? mmas? anya na ya. ? b?kwa b?gh? ihe ?h?r? ka ? d? ka nd? mmad? na ?d?d? ya. Ma na-akwanyere nd? mkp?r? obi mate, ? nwere ike mgbe niile anya maka mgbe ? b?gh? ha onwe ha na ?d?. Nd? mmad? n'ezie na zutere mkp?r? obi mate, ? b? ezie na ab?gh? m ?d? mgbe m zutere na nke mb?, ana m as? ?ma na a n'?z? ?f?d? mmas? na ya. Na

 

, na-as? ma ma ? b? ?mata ihe d? iche a mkp?r? obi ma ? b? nwunye anya ime, b? obere ak?k?, ma ? b? a na-eduga nchep?ta nke na nd? na-udi ma ? b? n'?b? aka aka, a ahumachi, d? ka scratches yiri. The nd? na-n?r? n'otu oge d? anya gara aga, ot? ah? a obere ak?k?-ab?a yiri eke. Nd? mmad? na-akp? na

 

mkp?r? obi mate ike h?r? na

 

? ikuku ka ana gwara onwe m na ikuku d?. ? b?r? na e nwere mmek? nd? e mere na-akp? site na nd? mmad? gburugburu, d? nn?? ma elegh? anya, ya People ike mkp?r? obi mate. A mkp?r? obi mate, ?gw? na ?kp?r?, n'ihi na ? na-ekwu na a ?t?t? ihe na-emekar?, d? ka echiche ya na-akpar?ta ?ka nke tempo, ? na-ekwu na na-ap?gh? izere ezere na ikuku na-ab?a yiri.

 

n'ihi na ? b? n'?z? d? ot? a yiri mmad? ab?? b? ebe e nwere mgbe b?, ga-otu nke Olee mata soulmate nakwa n'ihi na o nwere ikuku ruo mere na ?b? ?n?. Nd? mmad? nwere ikuku na ike na-eke postcho nke ha onwe ha na-enwegh? na-echegbu onwe banyere b?, ? b? elegh? anya soulmate.

 

The zukoro na-na ?wa a na mkp?r? obi ma ? b? nwunye na kemgbe Meguria '?t?t? ugboro
iji izute mkp?r? obi mate, ? ga-enwe ike iji na-ad?ta na mkp?r? obi nke onye ? b?la ?z?. Ya mere, ? b?r? na ala na nke-ewep?tar?r? ihe AURA nke mkp?r? obi ha, ga-ab?a nso d?tara ya ?b?na mkp?r? obi mate.

 

mkp?r? obi nke AURA b? ihe na-enwup?ta mgbe ? b? ghagh? enwu. D? ka ?r? na nt?r?nd?, mgbe ? na-omiiko banyere na-ar? ?r? ike si n'ezi obi, mkp?r? obi mate ? b?r? na-ah?kar? nwere ike p?tara na n'ihu anya.
D? ka uto, mgbe ? na-ar? ?r? siri ike site na ezi mmet?ta na-ere ?k? ahuhu, mkp?r? obi mate ? b?r? na-ah?kar? nwere ike p?tara na n'ihu anya.
D? ka uto, mgbe ? na-ar? ?r? siri ike site na ezi mmet?ta na-ere ?k? ahuhu, mkp?r? obi mate ? b?r? na-ah?kar? nwere ike p?tara na n'ihu anya.