?z?kwa e nwere ike ghara kegide na mkp?r? obi ma ? b? nwunye? Olee ot? ? na-kegide?

Soul mate, n'ihi na ? b? ihe onye ? b?la ?z? na-d??r? mmas? mkp?r? obi, b? na-mgbe ma ? b?r? na zutere na b? na di na nwunye na mmepe d? ka ? b? a mmek?r?ta ma ? b?r? na ? b? nd? na-ab?gh? mmek?ah?. Ot? ? d?, mkp?r? obi mate b? id?ghe ?l?.

 

iro akara aka na Meguria '?t?t? ugboro na aga nd? gaara ugbu tupu al?mdi na nwunye na-ike. N'ihi nke a, mkp?r? obi mate b? nwekwara ike d? ka b?gh? a ?t? ?l?l? na ya h?.

 

Ke adianade do, ma ? b?r? na onye ? b?la ?z? na-ejik?r? na miri agbat?, ?f?d? nd? ga nd? mmad? na-eme na-akpan akpan banyere ?d? al?mdi na nwunye. D?kwa ike izute mkp?r? obi mate b?-ap?gh? izere ezere na akara aka ka d?tara, ma ?z?lite si n'ebe al?mdi na nwunye b? nd? g?.

 

ma ? b?r? nn?? na ? ch?r? ?l? di na nwunye a mkp?r? obi ma ? b? nwunye, ? d? mkpa ka na-na ?p? n'?k? d? mkpa maka nzube ah?. Na

 

iji ike jik?? na mkp?r? obi ma ? b? nwunye
, ?gh? na-kegide na mkp?r? obi ma ? b? nwunye, ihe nd? na-ekwu b? nke ? na-eme?

 

? mkp?r? obi mate

 

mkp?r? obi di ad?gh? a otu onye b? onye wuru a miri mmek?r?ta na a gara aga nd?, b? onye b?anyere aka na onye ? b?la oge a ike nkek? nakwa mgbe na-agbanwe agbanwe mmek?r?ta. Mmek?r?ta b?kwa na mgbakwunye na nke di na nwunye nwere ike ?b? a ezin?l? ma ? b? ezigbo enyi m, na-ama. N'ihi nke a, mkp?r? obi mate b?chagh? otu onye. ? b? ya mere na ? d?gh? onye nwere ike na-ezute ma ? b? na ugbu a nke nd?.

 

? mkp?r? obi mate ijide AURA zutere

 

mgbe izute mkp?r? obi mate mgbe ?f?d? kwuru na d? ka oge mgbe ?z? nd? ha na-a nti na energetic. Ihe at?, m h?r? a na-akw?ghachi ?gw?, d? ka na-ar? ?r? na omume nt?r?nd?, d? ka b?ara aka na a d? iche iche ejiji na ruo ugbu a, b? na oge na sprung ihe ike na g? onwe g?. Ka any? enwetagh? ka ? ghara uche d? ot? ah? ihe mgba?m?, nabatakwa.
_x000D

 

mkp?r? obi mate na-maara na ? na-miri ejik?r? na _-ibe b? a mmek?r?ta na-etolite ? b?la ?z? Polish na mkp?r? obi ? b?la ?z?. Mgbe m zutere na nd? na-iyi a mkp?r? obi ma ? b? nwunye, ka maara na kegide nd? mmad? na uche n'?z? miri emi. Onye mesiri ike na ime mm?? mmek?r?ta kar?a mmek?r?ta an? ah?, na-eyi a n'echiche nke inyer?ta ike nke onye ? b?la ?z?, ? nwere ike n'ihu mikwuo nkek?.

 

? Mgbe ? na-ezute na-akpachara anya

 

mkp?r? obi mate onye p?tara na gbanwere, ya kwuru na e nwere ?t?t? mgbe guzo na mgbanwe na nd? m na m na-eje ije. N'oge ah? ma ? b? nyere ike, na onye ma ? b? esie a ohere ?gbanwe budata ?z? na-eje ije site ugbu a na, iji ensue miri ime mm?? nkek?, maka na e nwere ?t?t? ?kp?r? ?n?gide na-eje ije ?n? ogologo di na nwunye ? b?. Mgbe gosiri na onye gbanwere nd? m, biko ji mmek?r?ta.

 

nd? ziri ezi mgbe nile ike a full tank ka na-
soulmate, ?t?t? ugboro site na nd? gara aga na aga b? a onye na kemgbe ugboro ugboro zutere, b? mmek?r?ta d? n'etiti onye ? b?la ?z? na-ike mmas? mkp?r? obi. Ot? ? d?, ? b?r? na ? na-ad?gh? a obodo na-esi ike nke mkp?r? obi-ezu, ? b? nakwa na iro nke mkp?r? obi b? enwegh? ike ijide ha.

 

Ya mere, ? na-agh? ziri ezi mgbe nile n? nd? kwa ?b?ch?, ? ga-ab? mkpa iji na-ad?ta a mkp?r? obi ma ? b? nwunye na-ike na zuru.
Mgbe unu zutere x000D_ mkp?r? obi mate b?, ya kwuru na e nwere ?t?t? mgbe guzo na mgbanwe na nd? m na m na-eje ije. N'oge ah? ma ? b? nyere ike, na onye ma ? b? esie a ohere ?gbanwe budata ?z? na-eje ije site ugbu a na, iji ensue miri ime mm?? nkek?, maka na e nwere ?t?t? ?kp?r? ?n?gide na-eje ije ?n? ogologo di na nwunye ? b?. Mgbe gosiri na onye gbanwere nd? m, biko ji mmek?r?ta.

 

nd? ziri ezi mgbe nile ike a full tank ka na-
soulmate, ?t?t? ugboro site na nd? gara aga na aga b? a onye na kemgbe ugboro ugboro zutere, b? mmek?r?ta d? n'etiti onye ? b?la ?z? na-ike mmas? mkp?r? obi. Ot? ? d?, ? b?r? na ? na-ad?gh? a obodo na-esi ike nke mkp?r? obi-ezu, ? b? nakwa na iro nke mkp?r? obi b? enwegh? ike ijide ha.

 

Ya mere, ? na-agh? ziri ezi mgbe nile n? nd? kwa ?b?ch?, ? ga-ab? mkpa iji na-ad?ta a mkp?r? obi ma ? b? nwunye na-ike na zuru.
Mgbe unu zutere x000D_ mkp?r? obi mate b?, ya kwuru na e nwere ?t?t? mgbe guzo na mgbanwe na nd? m na m na-eje ije. N'oge ah? ma ? b? nyere ike, na onye ma ? b? esie a ohere ?gbanwe budata ?z? na-eje ije site ugbu a na, iji ensue miri ime mm?? nkek?, maka na e nwere ?t?t? ?kp?r? ?n?gide na-eje ije ?n? ogologo di na nwunye ? b?. Mgbe gosiri na onye gbanwere nd? m, biko ji mmek?r?ta.

 

nd? ziri ezi mgbe nile ike a full tank ka na-
soulmate, ?t?t? ugboro site na nd? gara aga na aga b? a onye na kemgbe ugboro ugboro zutere, b? mmek?r?ta d? n'etiti onye ? b?la ?z? na-ike mmas? mkp?r? obi. Ot? ? d?, ? b?r? na ? na-ad?gh? a obodo na-esi ike nke mkp?r? obi-ezu, ? b? nakwa na iro nke mkp?r? obi b? enwegh? ike ijide ha.

 

Ya mere, ? na-agh? ziri ezi mgbe nile n? nd? kwa ?b?ch?, ? ga-ab? mkpa iji na-ad?ta a mkp?r? obi ma ? b? nwunye na-ike na zuru.