Soulmate Olee ebe i? Olee ot? ?ch?ta na ot? ichoputa

Soulmate akara aka, n'ihi na ihe at?, n'ihi na e nwere mgbe a na-enwekar?, d? ka igwu egwuregwu nd? yiri, ? na-na-an? ak?k? nke zutere mfe ma ? b?r? Demuke na ebe na-enwe nt?r?nd?. Ch?p?ta, m na-ezute na nd? na-amas? ma ? b?r? na ? na-aga d? ot? ah? a, ma na ? b?chagh? izute a mkp?r? obi ma ? b? nwunye.

 

mkpa iji izute mkp?r? obi di ad?gh? ka na-aga ebe, b? na onye na-eji oge ? b?la na na na ?n?d?. D? ka ihe at?, ?b?na gara ebe ebe omume nt?r?nd? nwere ike na-enwe, ebe ? b?r? na j?r? izute, ? ga-ab? d? iche iche si mb? isi. Kama nke ah?, nd? ah? na-na-uche na-enwe nt?r?nd? na-enwegh? banyere zutere, na-ad? mfe na-ezute na mkp?r? obi ma ? b? nwunye.

 

Nke a kwuru na-eme, ? gh?r? ihe n'eziokwu na ch?r? nwere onwe ha. ? b?r? n'eziokwu na mmet?ta g?, ? na-ad?gh? na mkp?r? obi ma ? b? nwunye na-d?tara ?d?d? nke e d?tara ya.

 

mkp?r? obi mate Olee ot? i anya n'ihi? Na
, n'ezie m na-eche na e nwere ?z? ? b?la izute mkp?r? obi mate.

 

? onwe m na-anabata

 

ka ihe at?, kama naan? mgbe nd? m na-aga nke ?ma, ? ga-ab? ?t?t? mgbe ? p?r? ?b? ma ? b? na-egbu mgbu na-ad?gh? ar? ?r?. N'?z? d? ot? a, g?nyere na-ezigh? ezi n'ak?k? b?gh? naan? mma, ka ewere onwe. Nke ah? ?z? ?z? b? onwe ya b? nd?, ? ga-enyere na-ad?ta a mkp?r? obi ma ? b? nwunye. ? b?r? na ? nwere

 

? ya na nke na-ad?gh? ar? ?r?

 

ugbu a na-egbu mgbu na-enwe a dum ubi nke echiche, ? b? nn?? na-efunah? nke uche ha na. Ot? ? d?, na a dum ubi nke na-ele site Anam Udeme otu nz??kw? si na ?n?d?, ? b?ara yie na omume b?kwa a na-ese onyinyo nke ?z? nd?. Na iche iche na ohere iputa ma ? b?r? ot? ah?, ? ??ga-ah? ?t?t? nh?r? nke okporo ?z? na-eje ije site ugbu a.
n'?z? doro anya na ihe oyiyi nke
? soulmate _x000 D_
maka mkp?r? obi mate na ? ch?r? izute, na-enwe a kp?mkwem ma doo anya na image, kwuru na-ab? yiri ka na-enwe. Mgbe ? m?baa ohere na a dum ubi nke na-ele, ? ga-enwe ike sensitively enwetagh? eziokwu na e nwere nd? na nso n'?z? doro anya na ihe oyiyi.

 

? free

 

onye w?sa ?h?nanya b? mgbe na-eche ihe d? nn?? uru na ?nw?, n'ihi na ihe ? b? na onye iro, ? na-eche ma ? b?r? na m Laghachi iro ole. Ot? ? d?, ad?gh? ime ot? ah? okpukpu-?b?na a mkp?r? obi ma ? b? nwunye, ? ga-aw?p? ihe free ?h?nanya. Nani site na-eche banyere ihe m nwere ike ime iji gbochie g? iro ka-enwe obi ?t?, m na-eche any? na-agakwuru nd? anya n'etiti mkp?r? obi mate.

 

m nwoke na-ebi, ? d? mkpa
?z?, ma any? na-na na h?r? ot? izute a mkp?r? obi ma ? b? nwunye, ?b?na ma ? b?r? na na na omume ? b?la na usoro, e mkpa b? na-ebi nd? kwa ?b?ch? Rashiku onwe g?. Soul mate b? n'ihi na ? b? nd? ?z? na-eduga na mkp?r? obi, ma ? b?r? na-ad?gh? ebi nd? na-ahap? m gaa mkp?r? obi, ma mkp?r? obi b? ala-ekwe omume nke kiet eken ka onye ah?.

 

na-eji ?b?ch? ? b?la na-eme ihe n'eziokwu na mkp?r? obi m na obi, ? p?r? ?b? ?z? kas? nso nke mkp?r? obi ma ? b? nwunye.
Site na-eche echiche, m na-eche any? na-agakwuru nd? anya n'etiti mkp?r? obi mate.

 

m nwoke na-ebi, ? d? mkpa
?z?, ma any? na-na na h?r? ot? izute a mkp?r? obi ma ? b? nwunye, ?b?na ma ? b?r? na na na omume ? b?la na usoro, e mkpa b? na-ebi nd? kwa ?b?ch? Rashiku onwe g?. Soul mate b? n'ihi na ? b? nd? ?z? na-eduga na mkp?r? obi, ma ? b?r? na-ad?gh? ebi nd? na-ahap? m gaa mkp?r? obi, ma mkp?r? obi b? ala-ekwe omume nke kiet eken ka onye ah?.

 

na-eji ?b?ch? ? b?la na-eme ihe n'eziokwu na mkp?r? obi m na obi, ? p?r? ?b? ?z? kas? nso nke mkp?r? obi ma ? b? nwunye.
Site na-eche echiche, m na-eche any? na-agakwuru nd? anya n'etiti mkp?r? obi mate.

 

m nwoke na-ebi, ? d? mkpa
?z?, ma any? na-na na h?r? ot? izute a mkp?r? obi ma ? b? nwunye, ?b?na ma ? b?r? na na na omume ? b?la na usoro, e mkpa b? na-ebi nd? kwa ?b?ch? Rashiku onwe g?. Soul mate b? n'ihi na ? b? nd? ?z? na-eduga na mkp?r? obi, ma ? b?r? na-ad?gh? ebi nd? na-ahap? m gaa mkp?r? obi, ma mkp?r? obi b? ala-ekwe omume nke kiet eken ka onye ah?.

 

na-eji ?b?ch? ? b?la na-eme ihe n'eziokwu na mkp?r? obi m na obi, ? p?r? ?b? ?z? kas? nso nke mkp?r? obi ma ? b? nwunye.