Oge izute a mkp?r? obi ma ? b? nwunye, na oge na banye

Mgbe ? na-ezute a mkp?r? obi ma ? b? nwunye ? b?la ?z? d?tara site mkp?r? obi, b? mgbe i chere na wavelength nke ? b?la ?z?. Na oge ihe d? iche na ?f?d? nd?, ?f?d? nd? mmad? na-ezute ?t?t? mb?, any? b? nd? na-ezuk? na a nkeji ole na ole n'ime ?gh? okenye.

 

Ke adianade do, ma ? b?r? na e ?b?na mgbe mmad? b? onye maara nke nsinammuo ma mkp?r? obi ma ? b? nwunye, n'ihi na mgbe ?f?d?, ? b?gh? na, n'eziokwu, ? d?gh? obere ikpe na-ad?gh? ch?p?tara zutere ya.

 

Na kwuru, e nwere ihe d? ka ihe oge yiri zutere na mkp?r? obi ma ? b? nwunye, ? b? kwuru na ?t?t? nd? n? na-at?ghar? at?ghar? uche nke nd? mmad?. People m zutere n'oge ah? onye agh?wo ihe ohere ?gbanwe ?z? nd?, ? yiri ka mkp?r? obi ma ? b? nwunye.

 

mgbe o zutere a
mkp?r? obi mate na-agbal? enwetagh? a ?r?ba ama izute mkp?r? obi mate ? e kwukwara na e nwere a bara uru ?r?ba ama. G?n? ka ? ga-eme site na ya ?r?ba ama. D? ka m kwuru na aga na isi

 

mgbe ekele

 

? mgbanwe, b? o yiri nn?? ka a na-egosi na izute a mkp?r? obi ma ? b? nwunye mgbe unu na-ekele mgbanwe nke nd? m. Ka ihe at?, ngalaba nke ?r? na ezumike nk? nke oge, n'anya, d? ka mgbe ? na-ab?a na-ebi nd? na-amagh? ala, mgbe na gburugburu ebe obibi agbanweela ruo ugbu a na-ekwukar?, b? ya oge.
?b?na
oge na-maara nke njik? d? n'etiti na ?m? mmad?

 

ugbu a b? ghara zutere mkp?r? obi mate, e nwekwara a-ekwe omume nke nd? m ziri na njik? na nd? mmad? gburugburu na-a mkp?r? obi ma ? b? nwunye. Ties na nd? mmad?, na-bu n'obi ma ? b? n'ihi na zutere, d? ka ad?gh? at? anya onwe m. Aware nke nd? d? ot? a njik?, ma ? b?r? na na kp?r? ihe, ? nwere ike na-as? ng?ng? gafee a mkp?r? obi ma ? b? nwunye n'ihi ihe ? b?la ohere.

 

? mma na mmet?ta nke

 

?r? na nd? mgbe ? na a na gushing, ghagh? aka na ihe onwe g? ?b?na mgbe mmet?ta e gushing na mp?ak?ta nke g? ohere izute a mkp?r? obi ma ? b? nwunye. Mgbe

 

mkp?r? obi b? zuru nke ike, i nwere ike na-ad?ta a mkp?r? obi ma ? b? nwunye na-eche na wavelength. Mmet?ta na-ar? ?r? ike n'ihi na ihe niile, mgbe mmet?ta bilitere na ch?r? ?gbanwe ha onwe ha ot? anya, ka na-ns?h? nwetara na nd? mmad?.

 

oge izute mkpa
mkp?r? obi mate iji ghara uche oge b? mgbe a d?t? mfe na-?gh?ta milestone d? ka a k?wara n'elu. Nke s?, ? b?r? na e nwegh? mmata na ? na-d?tara na mkp?r? obi ma ? b? nwunye, ? b? na-na-agafe h?r?.

 

Ya mere, erugh? ala poolu mgbe na-ach? mkp?r? obi mate, ka nwere a ns?h? mwute enwetagh? a echiche nke mgbe iro ap?tawo na n'ihu anya. Na ihe kar?r? ihe ? b?la, ? d? mkpa na-eji ?b?ch? ? b?la ha nwere nti ike.