Jellemz?k ?s k?z?s pontok lelki t?rs

A megism?telve a reinkarn?ci?, lelki t?rs, amely ?p?tett m?ly kapcsolat tal?lkozott minden alkalommal, term?szetesen a nagy lehet?s?g, hogy akkor is fenn?ll, ebben a vil?gban. Szak?tottunk tal?lkoztam egy csom? ember, de a dolog, hogy agg?dnak, hogy vannak lelki t?rsak is.

 

amikor tal?lkozik egy lelki t?rs, olyan dolgokat mond, hogy eml?kezzen az ?rtelemben, hogy ellent?tben a t?bbi ember. Ha nem elfog a jellemz?it, ez az ?rz?s, ez lehet az is, hogy figyelmen k?v?l hagyja a lelki t?rs, hogy sok baj teljes?lnek.

 

Teh?t ebben az id?ben, megpr?b?ltam, hogy tartalmazza a funkci?k ?s a k?z?s pont, hogy ?gy ?rzi, a lelki t?rs. Ha eml?kszel erre, akkor k?pes lesz arra, hogy ?polja, hogy elkapjon egy tal?lkoz? lelki t?rs.

 

a k?z?s pont jellemz?i ?s ?gy ?rzi, a lelki t?rs? Amikor
tov?bb lelki t?rs ?s a csere, sok, hogy ebbe megk?l?nb?ztet? ?rtelme. Ez az ?rz?s egy dolog, ?gy ?rzi, a k?z?s, amikor tal?lkoztak egy lelki t?rs. Vess?nk egy pillant?st a tartalm?t.

 

? emberek t?mogat?sa jelenik meg, ha sz?ks?ges

 

p?ld?ul ?lland? a fordul?pont az ?letedben, akkor szenved Mi FUMO merre. Egy ilyen alkalommal, amit az emberek t?mogat?s?t ?s er?s?t?sre van sz?ks?g. A t?mogat?s ?s az a szem?ly, aki a lend?letet val?sz?n?leg egy lelki t?rs. M?sr?szt, mint p?ld?ul amikor nincs baj mindennel is j?l megy, n?ha, hogy nem vonzanak ?gy tartj?k, hogy nincs sz?ks?g t?mogat? lelki t?rs.

 

? Amikor tal?lkozik, hogy ott

 

lelki t?rs dolog ?gy ?rzi, az els? tal?lkoz?n, vagy eml?kszik az ?rz?s, mint a jelenlegi fut az els? tal?lkoz? a sz?npad, a tov?bbiakban, illetve vannak olyanok, hogy j?n a pin. Tov?bb?, mivel nem ?rzem tal?lkoztam el?sz?r, ez az egyik jellemz?je az id? Tal?lkoztam a lelki t?rs. Az ?n, ha j?l eml?kszem az ?rtelemben, hogy ellent?tben az id?, hogy tal?lkozzanak m?s emberek, az illet? lelki t?rs. _x00 0D_
? azonban, hogy nincs k?l?n?sebb oka

 

lehet nyugalmat, hogy egy?tt, valahogy nyugalmat ?s ezt a szem?lyt, azt hiszem, azt k?v?nom folytatni az utat ebben az id?ben, azt hiszem, hogy tetszik. A lelki t?rs egy partner t?lt?tt id?ben ?jra ?s ?jra ezt a vil?got, t?bb ?si id?kben. Emiatt az ok elme nyugodt, ?s hogy egy?tt nem, ?n ?gy eml?kszem, a biztons?g?rzetet. Amikor

 

? szavak t?lt?tt

 

lelki t?rs az ?rz?s n?lk?l meg lehet tekinteni, akkor is, ha nincs sz? akkor lehet j?n ?t az ?rz?seit a m?sik f?lnek. Mert te Kizuke m?ly kapcsolat egym?shoz k?pest vonzza a lelket, sz?val nem kell. Ezen fel?l, mivel ?t nem sz?ks?ges, hogy megpr?b?lja olvasni az elme ?s a tudat, mi lehet a term?szetes testtart?s n?lk?l lehetetlen.

 

? gondolatok ?s

 

?szrevenni, ha az elt?r?s nem fordul el? az akci? mindig mintha egy?tt, egy lelki t?rs, hogy t?lteni sim?n an?lk?l, hogy valamilyen okn?l fogva m?szak hull?mhossz? ?s viselked?se lehet gondolni egym?st. Amikor a Do hull?mhossz illik az ?rz?sem van, a m?sik f?l is gondolta volna ?gy. Vagy ez nem egyr?szt az, hogy egym?shoz ?rezte mag?t.

 

ilyen ember meglep?en k?zel van lehet
fentebb m?r megadott jellemz?k ?s a k?z?s pont, hogy ?gy ?rzi, a lelki t?rs. De nem volt tudat?ban eddig, azt hiszem, a m?sik f?l ?gy ?rezte, ily m?don nem kell bez?rni csak tal?n. Hogy ne maradjon ez az ?rz?s, n?zz?k gondosan ?polt a kapcsolatot a m?sik f?llel.
, ?gy eml?kszem, a biztons?g?rzetet. Amikor

 

? szavak t?lt?tt

 

lelki t?rs az ?rz?s n?lk?l meg lehet tekinteni, akkor is, ha nincs sz? akkor lehet j?n ?t az ?rz?seit a m?sik f?lnek. Mert te Kizuke m?ly kapcsolat egym?shoz k?pest vonzza a lelket, sz?val nem kell. Ezen fel?l, mivel ?t nem sz?ks?ges, hogy megpr?b?lja olvasni az elme ?s a tudat, mi lehet a term?szetes testtart?s n?lk?l lehetetlen.

 

? gondolatok ?s

 

?szrevenni, ha az elt?r?s nem fordul el? az akci? mindig mintha egy?tt, egy lelki t?rs, hogy t?lteni sim?n an?lk?l, hogy valamilyen okn?l fogva m?szak hull?mhossz? ?s viselked?se lehet gondolni egym?st. Amikor a Do hull?mhossz illik az ?rz?sem van, a m?sik f?l is gondolta volna ?gy. Vagy ez nem egyr?szt az, hogy egym?shoz ?rezte mag?t.

 

ilyen ember meglep?en k?zel van lehet
fentebb m?r megadott jellemz?k ?s a k?z?s pont, hogy ?gy ?rzi, a lelki t?rs. De nem volt tudat?ban eddig, azt hiszem, a m?sik f?l ?gy ?rezte, ily m?don nem kell bez?rni csak tal?n. Hogy ne maradjon ez az ?rz?s, n?zz?k gondosan ?polt a kapcsolatot a m?sik f?llel.
, ?gy eml?kszem, a biztons?g?rzetet. Amikor

 

? szavak t?lt?tt

 

lelki t?rs az ?rz?s n?lk?l meg lehet tekinteni, akkor is, ha nincs sz? akkor lehet j?n ?t az ?rz?seit a m?sik f?lnek. Mert te Kizuke m?ly kapcsolat egym?shoz k?pest vonzza a lelket, sz?val nem kell. Ezen fel?l, mivel ?t nem sz?ks?ges, hogy megpr?b?lja olvasni az elme ?s a tudat, mi lehet a term?szetes testtart?s n?lk?l lehetetlen.

 

? gondolatok ?s

 

?szrevenni, ha az elt?r?s nem fordul el? az akci? mindig mintha egy?tt, egy lelki t?rs, hogy t?lteni sim?n an?lk?l, hogy valamilyen okn?l fogva m?szak hull?mhossz? ?s viselked?se lehet gondolni egym?st. Amikor a Do hull?mhossz illik az ?rz?sem van, a m?sik f?l is gondolta volna ?gy. Vagy ez nem egyr?szt az, hogy egym?shoz ?rezte mag?t.

 

ilyen ember meglep?en k?zel van lehet
fentebb m?r megadott jellemz?k ?s a k?z?s pont, hogy ?gy ?rzi, a lelki t?rs. De nem volt tudat?ban eddig, azt hiszem, a m?sik f?l ?gy ?rezte, ily m?don nem kell bez?rni csak tal?n. Hogy ne maradjon ez az ?rz?s, n?zz?k gondosan ?polt a kapcsolatot a m?sik f?llel.
Kezek hiszem. Vagy ez nem egyr?szt az, hogy egym?shoz ?rezte mag?t.

 

ilyen ember meglep?en k?zel van lehet
fentebb m?r megadott jellemz?k ?s a k?z?s pont, hogy ?gy ?rzi, a lelki t?rs. De nem volt tudat?ban eddig, azt hiszem, a m?sik f?l ?gy ?rezte, ily m?don nem kell bez?rni csak tal?n. Hogy ne maradjon ez az ?rz?s, n?zz?k gondosan ?polt a kapcsolatot a m?sik f?llel.
Kezek hiszem. Vagy ez nem egyr?szt az, hogy egym?shoz ?rezte mag?t.

 

ilyen ember meglep?en k?zel van lehet
fentebb m?r megadott jellemz?k ?s a k?z?s pont, hogy ?gy ?rzi, a lelki t?rs. De nem volt tudat?ban eddig, azt hiszem, a m?sik f?l ?gy ?rezte, ily m?don nem kell bez?rni csak tal?n. Hogy ne maradjon ez az ?rz?s, n?zz?k gondosan ?polt a kapcsolatot a m?sik f?llel.