Ideje, hogy megfeleljen a lelki t?rs, ?s az id?z?t?s, ?s al??rja az

Ha tal?lkozol a lelki t?rs egym?st vonzza a l?lek, amikor ?gy ?rezte, a hull?mhossz egym?st. Ez az id? a k?l?nbs?g n?h?ny ember, n?h?ny ember tal?lkozik j?val kor?bban, emberek vagyunk, akik megfelelnek n?h?ny perc alatt a feln?ttkort.

 

Ezen k?v?l, ha van akkor is, ha az a szem?ly tudat?ban van az intu?ci?, hogy lelki t?rs, mert n?ha nem, s?t, nem kev?sb? a helyzet, hogy nem vette ?szre, hogy teljes?l.

 

Igaz, van olyan dolog, mint az id? val?sz?n?leg tal?lkoz?s a lelki t?rs, azt mondj?k, hogy sok a fordul?pont az ember ?let?ben. Az emberek tal?lkoztam akkoriban is, aki v?lt arra, hogy m?dos?tsa az ?letm?d, te val?sz?n?leg a lelki t?rs.

 

amikor tal?lkozik egy
lelki t?rs, hogy megpr?b?lja elkapni a jele, hogy megfeleljen a lelki t?rs azt is mondta, hogy van egy ?rtelmes jel. Mit fog csin?lni annak jele. Amint azt m?r az el?z? fejezetben

 

amikor k?sz?nt

 

? fordul?pont, nagyon val?sz?n?, a jele, hogy megfeleljen a lelki t?rs, ha k?sz?nteni a fordul?pont az ?letemben. P?ld?ul elv?l?s a foglalkoztat?s ?s a nyugd?j az id?z?t?s, a szeret?, mint p?ld?ul, amikor ?lni nem tudom, a f?ld, amikor a k?rnyezet megv?ltozott a mai lenne gyakran az id?z?t?s.
m?g
ideje, hogy tiszt?ban legyenek a kapcsolatot ?s az emberi

 

most, hogy nem teljes?tette a lelki t?rs, van is egy lehet?s?g, akikkel tal?lkoztam kapcsolatban az emberek egy lelki t?rs. Kapcsolatokat az emberek, az a c?lja, hogy vagy eredm?nyt a tal?lkoz?s, mint a nem sz?m?tunk magam. Annak tudat?ban, hogy egy ilyen kapcsolat, ha ?polja, akkor lehet, hogy bukkannak a lelki t?rs lehet?s?g?t sem.

 

? pozit?v ?rz?sek

 

munka ?s az ?let, ha m?r ?ml?tt, pozit?v kih?v?st jelent valamit magad M?g ha az ?rz?s m?r ?mlik, hogy a t?rfogat az es?lyt, hogy megfeleljen a lelki t?rs. Amikor

 

l?lek tele van energi?val, akkor vonzza a lelki t?rs, hogy ?gy ?rzi, a hull?mhossz. ?rz?sek ?s kem?nyen dolgozni minden?rt, amikor ?rz?sek alakultak ki, hogy szeretn?nk v?ltoztatni a saj?t eddigi, n?zz?k tudat tal?lkozik az emberekkel.

 

id?z?t?s?t a l?nyeg
lelki t?rs, hogy ne hagyja ki az id?z?t?s gyakran viszonylag k?nnyen ?rthet? m?rf?ldk? a fent le?rtak szerint. Igaz, ha nincs tudat?ban annak, hogy ? is vonz?dik a lelki t?rs, az is, ami ?t ?szrev?tlen?l.

 

Ez?rt fesz?lts?get az antenna mindig keresnek lelki t?rs, vess?nk egy tudat ?rz?keny fogni egyfajta amikor az ellenf?l megjelent szeme el?tt. ?s t?bb, mint b?rmi, fontos t?lteni minden nap van egy pozit?v energi?t.