Lelki t?rs ?s

Azt hiszem, ?gy ?rezt?k, hogy ?ez az ember, hogy j?jj?n sz?pen lenni”, ?haszontalan, ?s ez nem az a szem?ly”?

 

mint ilyen, az emberek a l?tez?s?r?l Yorisoeru mi?rt szorosan, lehet lelki t?rs. A lelki t?rs, ami l?tezik a k?l?nb?z? kapcsolatok, mint a szerelmesek ?s a bar?tok.

 

vagyunk sz?letett, hogy meghaljon, azt is sokszor ism?tl?dik a ciklus, amely szint?n ?jj?sz?letett. Ebben a ciklusban, m?s n?ven m?ly szem?ly egy ?le tal?lkozik k?lcs?nhat?sba lelki t?rs sokszor. A ciklus sor?n, amelyet a felt?telez?sek szerint megfelelnek a term?szetben id?tartamot kell teljes?teni, mi minden alkalommal ?p?tett?nk szoros kapcsolatot. A lelki t?rs, amely kapcsol?dik a l?lek t?l hasonl?
szem?lyis?g?t, akkor ?gy ?rzi, mindig valami m?s, a t?bbi ember. A

 

egyik jellemz?je a lelki t?rs
, mi lenne az? A jellemz?je a lelki t?rs.

 

? sokszor
m?ltja le?lepedni, ?s egy?tt lenni a tal?lkoz?s, mert az emberek, akik t?lt?tt id?ben, akkor is, ha t?rskeres? tal?lkozott m?r, t?ltheti valamilyen okb?l nyugodt. Mert van k?tve egy hatalmas bizalmat egym?s eml?kszem az ?rtelemben az elme nyugodt.

 

? M?g miel?tt az a volt
lelki t?rs, ?s az els? ?l?sen, hogy ?gy ?rzem, hogy van valahol, akkor eml?kezni a nosztalgikus ?rz?st, mint tal?lkoztunk valahol. ?s ?gy t?nik, akar lenni a term?szetben megismerj?k. Ez azt mondja, hogy bizony?t?kot egym?ssal a l?lek szintj?n van egym?shoz vonzotta.

 

? az eredm?ny megy t?rskeres? Tsukiaeru
emberek ?s a nyit?, ami meglep?en kev?s, hogy k?lcs?nhat?sba l?phet figyelembe v?tele n?lk?l a vesztes?g ?s nyeres?g. De egy lelki t?rs n?lk?l is bele?rtve a sz?m?t?st, mint a nyeres?g ?s vesztes?g, akkor sz?letik az ?rz?s, hogy szeretne tenni valamit a m?sik f?l sz?m?ra.
?rz?seit
? partner valahogy l?that?
?ltal?ban van, ?s kell neki a szavakat, hogy gondolkodik a m?sik f?l Ez gyakran nem szidtam az, hogy vesz egy jelent?s mennyis?g? id?t, hogy legyen, mint l?that? arckifejez?sek ?s hozz??ll?s. Azonban m?g szavak n?lk?l ?s egy?b inform?ci?k a lelki t?rs, akkor ?t?lve valahogy ?rz?seket.

 

mert k?z?s r?szek gyakran
ezt a k?z?s alkatr?szek nem az egyetlen olyan r?sze, mint a szem?lyis?g ?s a viselked?s. P?ld?ul v?ros?ra ?s m?s helyekre, ak?r a dolog ?s a csal?d szerkezete van, az egyik jellemz?je a lelki t?rs, hogy sok k?z?s r?szek.

 

, hogy megfeleljen a lelki t?rs?
mi egym?st vonzz?k a term?szet ?s a lelki t?rs, de van egy sz?ks?g, hogy megfeleljen az. Mert, ha megfelel a lelki t?rs, akkor azt mondj?k, hogy gyakran egy eg?sz m?rf?ldk? ?s fordul?pont az ?letemben. Amikor megpr?b?lja Susumo a k?vetkez? l?p?sre, p?ld?ul a n?veked?si folyamat, ez egy dolog, hogy pozit?van tal?lkozik, amikor megpr?b?l FUMO ?letet.
Ez?rt, annak ?rdek?ben, hogy megfeleljen a lelki t?rs, el?sz?r halad az ?lete a pozit?v, ?s hogy megfeleljen az emberek Pr?b?ljuk hogy minden egyes alkalommal, hogy ?polja.
, Ez egy dolog, hogy pozit?van tal?lkozik, amikor megpr?b?l FUMO ?letet.
Ez?rt, annak ?rdek?ben, hogy megfeleljen a lelki t?rs, el?sz?r halad az ?lete a pozit?v, ?s hogy megfeleljen az emberek Pr?b?ljuk hogy minden egyes alkalommal, hogy ?polja.
, Ez egy dolog, hogy pozit?van tal?lkozik, amikor megpr?b?l FUMO ?letet.
Ez?rt, annak ?rdek?ben, hogy megfeleljen a lelki t?rs, el?sz?r halad az ?lete a pozit?v, ?s hogy megfeleljen az emberek Pr?b?ljuk hogy minden egyes alkalommal, hogy ?polja.