Zna?ajke i zajedni?ke to?ke srodnu du?u

U ponavljaju?i reinkarnaciju, srodna du?a, koja je izgradila dubok odnos susreo svaki put je, naravno, velika mogu?nost da tako?er postoji na ovom svijetu. Prekinuli smo Upoznala sam puno ljudi, ali je stvar da se brine o tome da li postoje srodne du?e u njemu.

 

kada nai?e na srodnu du?u, ka?e stvari koje treba zapamtiti osje?aj da za razliku od drugih ljudi. Ako ne hvatanje zna?ajke taj osje?aj, to bi moglo biti i kako gledaju na srodnu du?u toliko problema upoznao.

 

Dakle, ovaj put, poku?ao sam uklju?iti zna?ajke i zajedni?ke to?ke koje osje?aju srodnu du?u. Ako se sje?ate toga, vi ?ete biti u mogu?nosti da njegujemo uhvatiti sastanak sa srodnom du?om.

 

zajedni?ku to?ku zna?ajke i osje?aj srodnu du?u? Kada
je nastavio srodnu du?u i razmjene, postoje mnogi koji spadaju u prepoznatljivim smislu. Taj osje?aj je stvar koju osje?ate u zajedni?ki kada su se upoznali srodnu du?u. Uzmimo pogled na njezin sadr?aj.

 

? Ljudi podr?ke pojavljuje kada je to potrebno

 

na primjer, Stoje?i na prekretnici u va?em ?ivotu, vi svibanj pate ?to FUMO koji na?in. Takav je vrijeme ono ?to je potrebno su ljudi podr?ka i poticaj. Potpora i osoba koja je napravio poticaj je vjerojatno da ?e biti srodna du?a. S druge strane, kao ?to je kada nema problema sa svime ?to tako?er ide dobro, ponekad to ne privla?i, smatra se da nema potrebe podr?ka srodnu du?u.

 

? Kada susreta da

 

srodna du?a stvar koju osje?ate u prvom susretu, ili se sjetiti osje?aja, kao ?to sada?njim traje od prvog sastanka na pozornicu, u tekstu ili ima i onih koji dolaze s pin. Tako?er, budu?i da se ne osje?am kao da sam susreo po prvi put, to je jedna od zna?ajki trenutka kad sam susrela sa srodnu du?u. U mom, ako se dobro sje?am osje?aj da za razliku od vremena za susret s drugim ljudima, da bi osoba mogla srodnu du?u. _x00 0D_
? da iako ne postoji poseban razlog

 

mo?e biti mir uma biti zajedno, mo?e nekako mirni i imati tu osobu, mislim da bih da sam i dalje sve ovo vrijeme, mislim da je sli?no. Srodna du?a je partner proveo u isto vrijeme uvijek iznova s ??ovom svijetu vi?e anti?kih vremena. Iz tog razloga, razlog je um smiren i biti zajedno ne, pa ne zaboravite osje?aj sigurnosti. Kada se

 

? rije?i provedeno s

 

srodnu du?u taj osje?aj mo?e vidjeti izvana, ?ak i ako ne postoji rije? koju ste mo?da dolazi kroz osje?aje druge strane. Zato ?to su Kizuke duboka veza u odnosu na svaki drugi privla?i du?u, rije?i koje vam ne trebaju. Osim toga, budu?i da prenosi to nije potrebno poku?ati pro?itati um i svijest, mo?emo imati u prirodnom polo?aju bez nemogu?e.

 

? misli i

 

primijeti ako je odstupanje ne pojavljuje u akciji ?e uvijek tako biti zajedno, je srodna du?a koja tro?e glatko, bez nekog razloga smjene valnih duljina i pona?anja mogu se sjetiti jedni druge. Kad je li valna duljina stane je moj osje?aj je, druga strana tako?er bi mislio tako. Ili ne, s jedne strane, da se me?usobno se osje?a ugodno.

 

Takva osoba je iznena?uju?e blizu tamo se
gore, dali smo za mogu?nosti i zajedni?kih to?aka koje osje?aju srodnu du?u. Ali nije bio svjestan do sada, mislim da je druga strana osje?a na taj na?in se ne da zatvoriti samo mo?da. Da ne propustiti taj osje?aj, neka je pa?ljivo njeguje odnos s drugom stranom.
, Pa ne zaboravite osje?aj sigurnosti. Kada se

 

? rije?i provedeno s

 

srodnu du?u taj osje?aj mo?e vidjeti izvana, ?ak i ako ne postoji rije? koju ste mo?da dolazi kroz osje?aje druge strane. Zato ?to su Kizuke duboka veza u odnosu na svaki drugi privla?i du?u, rije?i koje vam ne trebaju. Osim toga, budu?i da prenosi to nije potrebno poku?ati pro?itati um i svijest, mo?emo imati u prirodnom polo?aju bez nemogu?e.

 

? misli i

 

primijeti ako je odstupanje ne pojavljuje u akciji ?e uvijek tako biti zajedno, je srodna du?a koja tro?e glatko, bez nekog razloga smjene valnih duljina i pona?anja mogu se sjetiti jedni druge. Kad je li valna duljina stane je moj osje?aj je, druga strana tako?er bi mislio tako. Ili ne, s jedne strane, da se me?usobno se osje?a ugodno.

 

Takva osoba je iznena?uju?e blizu tamo se
gore, dali smo za mogu?nosti i zajedni?kih to?aka koje osje?aju srodnu du?u. Ali nije bio svjestan do sada, mislim da je druga strana osje?a na taj na?in se ne da zatvoriti samo mo?da. Da ne propustiti taj osje?aj, neka je pa?ljivo njeguje odnos s drugom stranom.
, Pa ne zaboravite osje?aj sigurnosti. Kada se

 

? rije?i provedeno s

 

srodnu du?u taj osje?aj mo?e vidjeti izvana, ?ak i ako ne postoji rije? koju ste mo?da dolazi kroz osje?aje druge strane. Zato ?to su Kizuke duboka veza u odnosu na svaki drugi privla?i du?u, rije?i koje vam ne trebaju. Osim toga, budu?i da prenosi to nije potrebno poku?ati pro?itati um i svijest, mo?emo imati u prirodnom polo?aju bez nemogu?e.

 

? misli i

 

primijeti ako je odstupanje ne pojavljuje u akciji ?e uvijek tako biti zajedno, je srodna du?a koja tro?e glatko, bez nekog razloga smjene valnih duljina i pona?anja mogu se sjetiti jedni druge. Kad je li valna duljina stane je moj osje?aj je, druga strana tako?er bi mislio tako. Ili ne, s jedne strane, da se me?usobno se osje?a ugodno.

 

Takva osoba je iznena?uju?e blizu tamo se
gore, dali smo za mogu?nosti i zajedni?kih to?aka koje osje?aju srodnu du?u. Ali nije bio svjestan do sada, mislim da je druga strana osje?a na taj na?in se ne da zatvoriti samo mo?da. Da ne propustiti taj osje?aj, neka je pa?ljivo njeguje odnos s drugom stranom.
Ruke ?e da je tako. Ili ne, s jedne strane, da se me?usobno se osje?a ugodno.

 

Takva osoba je iznena?uju?e blizu tamo se
gore, dali smo za mogu?nosti i zajedni?kih to?aka koje osje?aju srodnu du?u. Ali nije bio svjestan do sada, mislim da je druga strana osje?a na taj na?in se ne da zatvoriti samo mo?da. Da ne propustiti taj osje?aj, neka je pa?ljivo njeguje odnos s drugom stranom.
Ruke ?e da je tako. Ili ne, s jedne strane, da se me?usobno se osje?a ugodno.

 

Takva osoba je iznena?uju?e blizu tamo se
gore, dali smo za mogu?nosti i zajedni?kih to?aka koje osje?aju srodnu du?u. Ali nije bio svjestan do sada, mislim da je druga strana osje?a na taj na?in se ne da zatvoriti samo mo?da. Da ne propustiti taj osje?aj, neka je pa?ljivo njeguje odnos s drugom stranom.