Mysl?m, ?e to bylo c?til, ?e ?tato osoba p?ij?t p?kn? B?t“, ?k ni?emu, a to nen? ?lov?k“?jako takov?, lid? o existenci Yorisoeru pro? pohodln?, m??e sp??zn?n? du?e. Sp??zn?nou du?i, je to, co existuje...