Funkcije i zajedni?ke to?ke srodnu du?u

U ponavljanju reinkarnacija, srodnu du?u, koji je izgradio duboku povezanost upoznao svaki put je, naravno, velika mogu?nost da postoji iu ovom svijetu. Raskinuli smo sam upoznao puno ljudi, ali stvar biti zabrinuti o tome da li postoje srodne du?e u njemu.

 

kada nai?e na srodnu du?u, ka?e stvari koje treba zapamtiti smislu da za razliku od drugih ljudi. Ako ne uhvatite karakteristike taj osje?aj, to bi moglo biti i da gledaju na srodnu du?u toliko problema upoznali.

 

Tako ovaj put, poku?ao sam uklju?iti funkcije i zajedni?ke ta?ke koje osje?aju srodna du?a. Ako se sje?ate toga, mo?i ?ete njegovati uhvatiti sastanak sa srodnu du?u.

 

zajedni?kih osobina ta?ke i dojam srodnu du?u? Kada
je nastavio da srodnu du?u i razmjene, postoje mnoge koje spadaju u prepoznatljivom smislu. Taj osje?aj je stvar ose?ate zajedni?ko kada su se upoznali srodnu du?u. Hajde da pogledamo njegov sadr?aj.

 

? ljudi podr?ke pojavljuje kada je to potrebno

 

na primjer, Stoje?i u prekretnica u va?em ?ivotu, mo?da ?ete patiti ?ta Fumo koji na?in. Takav put je ono ?to je potrebno ljudi za podr?ku i poticaj. Podr?ka i osoba koja je dala poticaj ?e vjerovatno biti srodnu du?u. S druge strane, kao ?to je kada nema problema sa svim i ide dobro, ponekad da se ne privla?i se smatra da nema potrebe podr?ke srodnu du?u.

 

? Kada susreta da postoje

 

srodnu du?u stvar ose?ate na prvom sastanku, ili zapamtiti osje?aj, kao ?to su teku?i traje od prvog sastanka pozornice, naziva ili ima i onih koji dolaze sa pin. Isto tako, jer ne osje?am kao da sam sreo prvi put, to je jedna od odlika vremena sam upoznao sa srodnu du?u. U mom, ako se dobro se?am smislu da za razliku od vremena da se sastane sa drugim ljudima, ta osoba mo?da srodnu du?u. _x00 0D_
? me?utim, da ne postoji poseban razlog

 

mo?e biti mir budu zajedno, da nekako mir i da je ta osoba, mislim da bih i dalje sve to vrijeme, mislim da je sli?no. Srodnu du?u je partner su proveli u isto vrijeme, iznova i iznova iz ovog svijeta vi?e anti?kih vremena. Iz tog razloga, razlog je um miran i biti zajedno ne, ja tako sje?am osje?aj sigurnosti. Kada se

 

? ?injenica proveo sa

 

srodnu du?u taj osje?aj mo?e vidjeti bez, ?ak i ako ne postoji rije? koju mo?da dolazi kroz osje?aje druge strane. Zato ?to si Kizuke duboku povezanost u odnosu na druge privla?i du?u, rije?i koje ne trebaju. Osim toga, s obzirom da ste prebacili nije potrebno da poku?a da ?ita um i svijest, mo?emo imati u prirodnom polo?aju bez nemogu?e.

 

? misli i

 

uo?avanja ako odstupanje ne dolazi u akciju ?e se uvijek kao da zajedno, je srodnu du?u koja tro?e glatko, bez nekog pomak razloga talasne du?ine i pona?anja mogu misliti jedni o drugima. Kada je Do valne duljine fit je moj osje?aj je, druga strana tako?er bi tako mislio. Ili ne, s jedne strane, je da svaki drugi se osje?a ugodno.

 

Takva osoba je iznena?uju?e blizu da se iznad
, dali smo za funkcije i zajedni?ke ta?ke koje osje?aju srodna du?a. Ali nije bilo poznato do sada, mislim da je druga strana osjetio na ovaj na?in ne bi morali zatvoriti samo mo?da. Da ne propustite taj osje?aj, da pa?ljivo njeguje odnos sa drugom stranom.
, Zapamtite osje?aj sigurnosti. Kada se

 

? ?injenica proveo sa

 

srodnu du?u taj osje?aj mo?e vidjeti bez, ?ak i ako ne postoji rije? koju mo?da dolazi kroz osje?aje druge strane. Zato ?to si Kizuke duboku povezanost u odnosu na druge privla?i du?u, rije?i koje ne trebaju. Osim toga, s obzirom da ste prebacili nije potrebno da poku?a da ?ita um i svijest, mo?emo imati u prirodnom polo?aju bez nemogu?e.

 

? misli i

 

uo?avanja ako odstupanje ne dolazi u akciju ?e se uvijek kao da zajedno, je srodnu du?u koja tro?e glatko, bez nekog pomak razloga talasne du?ine i pona?anja mogu misliti jedni o drugima. Kada je Do valne duljine fit je moj osje?aj je, druga strana tako?er bi tako mislio. Ili ne, s jedne strane, je da svaki drugi se osje?a ugodno.

 

Takva osoba je iznena?uju?e blizu da se iznad
, dali smo za funkcije i zajedni?ke ta?ke koje osje?aju srodna du?a. Ali nije bilo poznato do sada, mislim da je druga strana osjetio na ovaj na?in ne bi morali zatvoriti samo mo?da. Da ne propustite taj osje?aj, da pa?ljivo njeguje odnos sa drugom stranom.
, Zapamtite osje?aj sigurnosti. Kada se

 

? ?injenica proveo sa

 

srodnu du?u taj osje?aj mo?e vidjeti bez, ?ak i ako ne postoji rije? koju mo?da dolazi kroz osje?aje druge strane. Zato ?to si Kizuke duboku povezanost u odnosu na druge privla?i du?u, rije?i koje ne trebaju. Osim toga, s obzirom da ste prebacili nije potrebno da poku?a da ?ita um i svijest, mo?emo imati u prirodnom polo?aju bez nemogu?e.

 

? misli i

 

uo?avanja ako odstupanje ne dolazi u akciju ?e se uvijek kao da zajedno, je srodnu du?u koja tro?e glatko, bez nekog pomak razloga talasne du?ine i pona?anja mogu misliti jedni o drugima. Kada je Do valne duljine fit je moj osje?aj je, druga strana tako?er bi tako mislio. Ili ne, s jedne strane, je da svaki drugi se osje?a ugodno.

 

Takva osoba je iznena?uju?e blizu da se iznad
, dali smo za funkcije i zajedni?ke ta?ke koje osje?aju srodna du?a. Ali nije bilo poznato do sada, mislim da je druga strana osjetio na ovaj na?in ne bi morali zatvoriti samo mo?da. Da ne propustite taj osje?aj, da pa?ljivo njeguje odnos sa drugom stranom.
Ruke bi mislio tako. Ili ne, s jedne strane, je da svaki drugi se osje?a ugodno.

 

Takva osoba je iznena?uju?e blizu da se iznad
, dali smo za funkcije i zajedni?ke ta?ke koje osje?aju srodna du?a. Ali nije bilo poznato do sada, mislim da je druga strana osjetio na ovaj na?in ne bi morali zatvoriti samo mo?da. Da ne propustite taj osje?aj, da pa?ljivo njeguje odnos sa drugom stranom.
Ruke bi mislio tako. Ili ne, s jedne strane, je da svaki drugi se osje?a ugodno.

 

Takva osoba je iznena?uju?e blizu da se iznad
, dali smo za funkcije i zajedni?ke ta?ke koje osje?aju srodna du?a. Ali nije bilo poznato do sada, mislim da je druga strana osjetio na ovaj na?in ne bi morali zatvoriti samo mo?da. Da ne propustite taj osje?aj, da pa?ljivo njeguje odnos sa drugom stranom.