Vrijeme je da upoznam srodnu du?u, i vremena i potpisati

Kada upoznate srodnu du?u jedni druge privla?i du?u, kada ste osjetili talasne du?ine jedni druge. To vreme je razlika izme?u nekih ljudi, neki se ljudi suo?avaju mnogo ranije, mi smo ljudi koji se sastaju u nekoliko minuta u odrasloj dobi.

 

Osim toga, ako ?ak i kada je osoba tu svjestan intuicije li srodnu du?u, jer ponekad nije, u stvari, nije ni?ta manje u slu?aju da se ne primetio upoznao ga.

 

To je rekao, ne postoji takva stvar kao ?to je vrijeme vjerojatno susret u srodnu du?u, ka?e se da su mnogi u prekretnica ?ivota osobe. Ljudi koje sam sreo u to vrijeme i osoba koja je postala prilika da promijene na?in ?ivota, da li ste vjerovatno biti srodna du?a.

 

kada nai?u na
srodnu du?u u poku?aju da uhvati znak izme?u srodnu du?u to je tako?er rekao da postoji zna?ajan znak. ?ta ?ete uraditi od svog znaka. Kao ?to sam spomenuo u prethodnom poglavlju

 

kada pozdravi

 

? prekretnica, vrlo je vjerojatno znak da izme?u srodnu du?u kada vas pozdravim prekretnica u mom ?ivotu. Na primjer, rastanak zapo?ljavanja i penzionisanje tajming, ljubavnik, kao ?to su kada je u pitanju ?ive ne znam zemlju, kada okoli? promijenio do sada bi ?esto je njegov tajming.
?ak
vremena da budu svjesni povezanosti i ljudskih

 

sada je da nisu ispunjeni srodnu du?u, postoji i mogu?nost da ljudi koje sam sreo u vezi sa ljudima oko je srodnu du?u. Veze sa ljudima, ima za cilj ili rezultat u susretu, kao ?to ne o?ekujem sebe. Svjesni takve veze, ako njegovati, mo?da morati da naletim na srodnu du?u za svaku priliku.

 

? pozitivan osje?aje

 

rada i ?ivota kada ste ?iklja, pozitivno izazov u ne?to sebe ?ak i kada je osje?aj je ?ikljala da su koli?ine va?eg priliku da se upoznaju srodnu du?u. Kada

 

du?a je puna energije, mo?ete privu?i srodnu du?u osjetiti valne duljine. Osje?anja i naporno za sve, kada se osje?anja iznikle koji ?ele da promijene svoje vlastite do sada, hajde da svijest susre?e sa ljudima.

 

vremena izme?u va?na stvar
srodnu du?u, kako ne bi propustiti vremena ?esto je relativno lako za shvatiti prekretnicu kao ?to je opisano gore. To je rekao, ako ne postoji svijest o tome da je on privla?i srodnu du?u, to je i da ?e pro?i nezapa?eno.

 

Stoga, napetost antene uvijek u potrazi za srodnom du?om, hajde da se svijest osjetljive uhvatiti osje?aj kada protivnik se pojavio pred o?ima. I vi?e od svega, va?no je da se svaki dan provesti imaju pozitivnu energiju.