Mislim da je to osjetio da je "ta osoba da se lepo Biti", "beskorisno, a to nije osoba"?kao takav, ljudi o postojanju Yorisoeru za?to ?vrsto, mo?da ?ete srodnu du?u. A srodnu du?u, je ono ?to postoji ...