Reenkarnasyon t?krar, bir d?rin ?laq?l?r qurmu?dur soul mate, h?r d?f? ?lb?tt? d? bu d?nyada m?vcud olan y?ks?k imkan? g?r???b. Biz bir ?ox insanlar g?r???b da??ld?, lakin ?ey bu soul mates olub olmad...

"M?n" faydas?z "Bu ??xs olan g?z?l g?l?c?k ki," hiss edir?m v? bu ??xs deyil? kimi, niy? snugly Yorisoeru m?vcudlu?u insanlar, siz ola bil?r soul mate. A soul mate, bel? h?v?skarlar? v? dostlar? kimi ...